Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Slide background

Πρόσκληση Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 - Β' Φάση

 
Slide background

1ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραμματείας ΕΛΚΕ

1ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραμματείας ΕΛΚΕ

 
Slide background

1ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων

Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων

 
Slide background

Απολογισμός 2014 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (21/04/2015)

Απολογισμός 2014 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών

 
Slide background

Προϋπολογισμός 2015 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (15/05/2015)

 
Slide background

Οργανόγραμμα 2015 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (24/04/2015)

 
Slide background

Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015

Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 (Α’ Φάση) (30/03/2015)

 
Slide background

Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 (B’ Φάση) (17/07/2015)

 
Slide background

Directory of Mature Research Results

 
Slide background

Προβολή και Υποστήριξη ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων

Καταγραφή με σκοπό την προβολή & υποστήριξη ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων

 
Slide background

Παρουσίαση Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών (2014)

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών