Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 (Α’ Φάση) (30/03/2015)

Σε συνέχεια της από 17/02/2015 ανακοίνωσης περί χρηματοδότησης Συνεδρίων για το έτος 2015 και  απόφασης της αρ. 414/23.03.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών,  ανακοινώνονται τα επιχορηγούμενα ποσά για την Α' Φάση χρηματοδότησης Συνεδρίων για το 2015.

 

Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015 (Α' Φάση)

 

 

Σημείωση: Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην Α΄ Φάση, μπορούν να υποβληθούν κατά τη χρονική περίοδο από 15.06.2015 έως 15.07.2015, όπου η σχετική ιστοσελίδα υποβολής αιτημάτων για τη χρηματοδότηση συνεδρίων θα είναι εκ νέου διαθέσιμη.