Απολογισμός 2014 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (21/04/2015)

Ανακοινώνεται ο απολογισμός του ΕΛΚΕ για το έτος 2014 ο οποίος εγκρίθηκε στην αρ. 412/2.3.15 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, στη συνέχεια εγκρίθηκε στην αρ. 52/5.3.15 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και τέλος ανακοινώθηκε στην αρ. 29/03.04.2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Απολογισμός 2014 ΕΛΚΕ ΠΠ