Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 421/18-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά άτομο, για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χρ. Ζαρολιάγκη.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ