Πρόσκληση για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών (έτος 2015 – Β’ Φάση) (15/06/2015)

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση τις οποίες οργανώνουν μέλη ΔΕΠ του, με κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το έτος 2015.

 

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια που διοργανώνονται το 2015 και η οποία για τη Β' φάση χρηματοδότησης θα  είναι ανοιχτή από 15.06.2015 έως 15.07.2015.

Αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη περίοδο όπου η σχετική ιστοσελίδα ήταν διαθέσιμη (από 12.02.2015 έως 15.03.2015), μπορούν να υποβληθούν κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, ακόμα και αν αφορούν διοργανώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη. Σημειώνεται, ότι αποκλείονται αιτήματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στην προηγούμενη περίοδο από την  Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/

 

Οι αιτήσεις για συνέδρια κατά την τρέχουσα χρονική περιόδο πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 15 Ιουλίου 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μπορείτε να λάβετε στην κάτωθι Πρόσκληση:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2015 - Β' ΦΑΣΗ