ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (18/06/2015)

Προς: Mέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Σε συνέχεια συχνών ερωτημάτων σας αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΔΕΠ οι οποίες εισπράττονται από τους ΕΛΚΕ λόγω της συμμετοχής των ανωτέρω σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 354/03 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την ΠΟΛ 1142/2001 του Υπουργείου Οικονομικών, οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών έχει υποβάλλει το αρ. 22746/12-06-2015 ερώτημα στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών ζητώντας διευκρινήσεις αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.

 

Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, κατόπιν παραλαβής διευκρινήσεων από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

Σχετική Νομοθεσία:

  1. Η αρ. 354/03 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
  2. Η ΠΟΛ 1142/2001 του Υπουργείου Οικονομικών