Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 427/13-07-2015 επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά άτομο, για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χρ. Ζαρολιάγκη.

 

Διακήρυξη