Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 427/13-07-15 επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Δ. Πολύζο.


Διακήρυξη