Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" με τίτλο "Ετεροδομές που βασίζονται στα κράματα Heusler και παρουσιάζουν κάθετη μαγνητική ανιστροπία σε εφαρμογές", με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ι. Γαλανάκη.

Διακήρυξη