Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 (B’ Φάση) (17/07/2015)

Σε συνέχεια της από 15/06/2015 ανακοίνωσης περί της Β' Φάσης χρηματοδότησης Συνεδρίων για το έτος 2015 και  απόφασης της αρ. 428/17.07.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών,  ανακοινώνονται τα επιχορηγούμενα ποσά για τη Β' Φάση χρηματοδότησης Συνεδρίων για το 2015.

 

Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015 (Β' Φάση)