ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-"Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών"

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (www.edulll.gr) σε Ορθή Επανάληψη η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών».

Η Πρόσκληση έχει διαφοροποιηθεί στα ακόλουθα σημεία:

1.  σελ. 11, προσθήκη κειμένου: «Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος θα τεθούν οι βάσεις (σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο) για την εδραίωση του θεσμού και την ενσωμάτωσή του στο εκπαιδευτικό σύστημα.»

2.  σελ. 12, προσθήκη κειμένου: «και γ) τεκμηριωμένη πρόταση για τους όρους (επιστημονικούς και οικονομικούς) υπό τους οποίους ο θεσμός μπορεί βιώσιμα να ενσωματωθεί στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα»

3.  σελ. 27, αλλαγή στην ενδεικτική κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού στις περιγραφόμενες δράσεις, ως εξής:

Ø      Ενίσχυση της ελληνομάθειας: 45%

Ø      Υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας: 20%

Ø      Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης: 25%

Ø      Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις και άλλες δαπάνες: 10%

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα Β. Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π. Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β. Τομαρά)