Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FP7 IDEAS (281851): DYNACOM: From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication» (D.423-Ε.Υ.: Z. ΛΥΓΕΡΟΥ) (31/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 27788/14.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «FP7 IDEAS (281851): DYNACOM: From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication», D.423 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Ζ. Λυγερού, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Σεπτεμβίου 2015.