Παράταση προθεσμίας Προσκλήσεων Ε.Π ΕΠΕΔΒΜ "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Σας ενημερώνουμε για την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων της κατηγορίας πράξεων «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» [58] [59] [60], έως τις 30 Απριλίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site:

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=137