Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αξιολόγηση Προτάσεων της Πράξης: "ΘΑΛΗΣ"

Επισυνάπτεται το αρχείο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αξιολόγηση Προτάσεων της Πράξης "ΘΑΛΗΣ".

 

Καταληκτική Ημερομηνία : 15/06/2010

 

Σχετικό site: http://www.edulll.gr/default.aspsiteID=1&pageID=104&&tablePageID=9&langID=1&entryid=151