Προκήρυξη της Δράσης "Συνεργασία"

Προκηρύχτηκε από τη ΓΓΕΤ η Δράση "Συνεργασία".
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο site της ΓΓΕΤ:
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6263

Σύντομη περιγραφή μπορείτε να βρείτε στο αρχείο
"Περίληψη της προκήρυξης της Δράσης"

Χρήσιμα έντυπα για το «Συνεργασία»