Περίληψη της Πρόσκλησης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ:  http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6673

έχει αναρτηθεί η περίληψη της πρόσκλησης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Βασικός στόχος της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση Mεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονής έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 - 36 μήνες.

Η υποβολή της περιληπτικής μορφής της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα, έως και την 20/11/2010 στις 24:00.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

http://postdoc-ypepth.opengov.gr/register

 Η προκήρυξη στα αγγλικά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

http://ypepth.opengov.gr/panaretos/wp-content/uploads/2010/10/Postdoctoral-funding-in-Greece_Final_English-06oc101.pdf