Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών». 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη και τον οδηγό εφαρμογής: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6683  

Επίσης, στον σύνδεσμο της Μονάδας "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ε.Λ.Κ.Ε:

http://epeaek.upatras.gr/index/program/2/49 μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικότερα για την δράση "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ".

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κ. Τομαρά Βασιλική, στο e-mail: vtomara@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 66 35.