Τροποποίηση Προκήρυξης & Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σας ενημερώνουμε πως τροποποιήθηκε το κείμενο της προκήρυξης και του οδηγού εφαρμογής της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

Στον σύνδεσμο της Μονάδας "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ε.Λ.Κ.Ε:

http://epeaek.upatras.gr/index/program/2/49

μπορείτε να βρείτε τα τροποποιημένα αρχεία καθώς και να ενημερώνεστε αναλυτικά για την δράση "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ".