ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (08/12/2010)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας, για τα παρακάτω συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα:

 

1) «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πατρών» (2) δύο φυσικά πρόσωπα,

2) «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών» (3) τρία φυσικά πρόσωπα,

3) «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πατρών» (3) τρία φυσικά πρόσωπα

 

Το κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση θα τα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα: