Επικαιροποιημένη Πρόσκληση ΘΑΛΗΣ

Επικαιροποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης "Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής Έρευνας και Καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης Ερευνητών υψηλού επιπέδου απο το εξωτερικό μέσω τηε διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης Έρευνας Αριστείας", που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση μέσω του Ε.Π " Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" - πρόβλεψη δυνατότητας Ερευνητικών Κέντρων να είναι Συντονιστές Ερευνητικών Ομάδων.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 08/02/2010

Σχετικά site:

http://www.edulll.gr/UserFiles/File/proskliseis/102251_EPIKAIROPOIHMENH_PROSKLHSH_THALIS_TELIKO.doc

http://www.edulll.gr/UserFiles/File/proskliseis/103212_EGGRAFO_EPIKAIROPOIHSHS_PROSKLHSHS_THALI_TELIKO.doc

 

Σχετικά Έγγραφα: