ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (18/04/2014)Σας ανακοινώνουμε τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, οι οποίες συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικσία υποβολής ενστάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις


Σημείωση: Όλοι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι που υπέβαλλαν ένσταση θα λάβουν ατομική απάντηση σχετικά με την  αποδοχή/απόρριψη της ένστασής τους.