5η περιφερειακή συνάντηση στα πλαίσια του έργου InCompass (24/04/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλεί στην 5η περιφερειακή συνάντηση στα πλαίσια του έργου "InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων"  την Τρίτη 29.4.2014 και ώρα 11.00 στο Επιμελητήριο Αχαΐας (συνημμένα πρόσκληση , πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής).
Η συμμετοχή σας κρίνεται ως  ιδιαίτερα επωφελής προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή άντληση απόψεων και  αξιοποίηση καλών πρακτικών που θα προκύψουν από το εν λόγω πρόγραμμα και να καταγραφούν προτάσεις πολιτικής στους κλάδους των  δημιουργικών βιομηχανιών και των μορφών συνεργατικής επιχειρηματικότητας (όπως οι επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες)που αποτελούν τομείς προτεραιότητας στο νέο ΕΣΠΑ.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην κάτωθι πρόσκληση:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση συμπληρώνοντας την κάτωθι δήλωση συμμετοχής:
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ