Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» προϋπολογισμού 60εκ. ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη και τον οδηγό εφαρμογής: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6914

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 01/09/2011 στα αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής η οποία έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/

Επίσης, στον σύνδεσμο της Μονάδας "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ε.Λ.Κ.Ε: http://epeaek.upatras.gr/index/program/2/52

μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικότερα για την δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ".

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κ. Τομαρά Βασιλική, στο e-mail:

vtomara@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 66 35.