Πρόγραμμα Βασικής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή 2013» - Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση στις 16.06.2014 (11/06/2014)


ΠΡΟΣ: Επιστημονικούς Υπευθύνους Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή 2013»

 

Σε συνέχεια της από 29/04/2014 ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων σας προσκαλούμε σε ενημερωτική συνάντηση αναφορικά με τη διαχείριση του Προγράμματος Βασικής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή 2013», όπου θα αναλυθούν λεπτομερώς οι κανόνες υλοποίησης του προγράμματος καθώς επίσης και οι απορρέουσες υποχρεώσεις των ερευνητικών ομάδων.

Η εν λόγω συνάντηση θα λάβει χώρα στη Μεγάλη Αίθουσα Συγκλήτου, τη Δευτέρα 16/06/2014 και ώρα 12:00μ..

Η παρουσία όλων των Επιστημονικών Υπευθύνων καθώς και των εμπλεκόμενων ερευνητών στη χρηματοδοτούμενη πρόταση κρίνεται απαραίτητη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ