Παράταση του Προγράμματος "Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ"

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»  ΕΩΣ 8-2-2010

 

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=&pageID=16&entryID=85&langID=1

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»

 

Η Ειδική Γραμματέας έχοντας υπόψη

1. τις τεχνικές δυσκολίες που εμφανίσθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση των προτάσεων της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»

2. τα αιτήματα χρονικής παράτασης από ενδιαφερόμενους αξιολογητές για την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη υπ' αριθμ. 80/7-1-2010 σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»  

Αποφασίζει

Τη χρονική παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως τις 8/2/2010 (μέσω ηλεκτρονικής υποβολής) για την αξιολόγηση των προτάσεων της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ».

Κατά τα λοιπά η με αρ. πρωτ. 80/7-1-2010 σχετική Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση των προτάσεων της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ», ισχύει ως έχει.