Ετήσιος Απολογισμός 2013 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (25/07/2014)

 

O απολογισμός του 2013 συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο ΕΛΚΕ ξεκίνησε ως μια μικρή υπηρεσία που διαχειρίστηκε λίγο πάνω από 200.000 ευρώ το 1984. Σήμερα έχουμε την καλή τύχη να διαθέτουμε έναν ώριμο οργανισμό που απασχολεί πάνω από 40 άτομα και διαχειρίζεται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της έρευνας και των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών.

H Έκθεση αυτή έχει σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά στην Πανεπιστημιακή κοινότητα τα κύρια επιτεύγματα και τη λειτουργία του ΕΛΚΕ και της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά το 2013.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ 2013