ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2014 για φοιτητές εσωτερικού (08/09/2014)

Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανωτέρω προκήρυξης υποστηρίζονται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ως εξής:

1. Για Προπτυχιακές Σπουδές

Προκηρύσσονται 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος για πρωτοετείς (νέο-εισαχθέντες το 2014) οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Η υποτροφία συνεχίζεται σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον ο υπότροφος έχει καλή απόδοση στις σπουδές του.

Αίτηση Πρωτοετών Φοιτητών 2014

 

2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές

(αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών).

α. Προκηρύσσονται δύο υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δυο το πολύ έτη για μεταπτυχιακές σπουδές (master) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

β. Προκηρύσσεται μια υποτροφία των 10.000 €/έτος και για 3 το πολύ έτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αίτηση Μεταπτ. Φοιτητών 2014

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.

 

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε ν' αναζητήσετε στον ιστότοπο: http://www.upatras.gr/index/page/id/138#undergrad

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν' απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2610-969042, κ. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, email: atriant@upatras.gr