Οργανωτική Δομή

Αρχική σελίδα Επιτροπή ΕρευνώνΟργανωτική Δομή

Εικόνα 1. Οργανωτική Δομή Επιτροπής Ερευνών


Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού – «Επιτροπή»

Πρόεδρος:
Καθηγητής, κ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης

email: vice_rector_randd@upatras.gr

Επιτροπή Ερευνών (Αποφάσεις Συγκλήτου 9/19-09-2013 & 40/09-10-2014)

Πολυτεχνική Σχολή
Τακτικό μέλος Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Χρήστος Μπούρας email: bouras@ceid.upatras.gr, bouras@cti.gr
Αναπληρωματικό Μέλος Τμ. Χημικών Μηχανικών Δημήτριος Ματαράς email: dim@chemeng.upatras.gr
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τακτικό μέλος Τμ. Φυσικής Βασίλειος Αναστασόπουλος email: vassilis@upatras.gr
Αναπληρωματικό Μέλος Τμ. Χημείας Διονύσιος Παπαϊωάννου email: dapapaio@upatras.gr
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τακτικό μέλος Τμ. Ιατρικής Ζωή Λυγερού email: lygerou@upatras.gr
Αναπληρωματικό Μέλος Τμ. Ιατρικής Δημήτριος Καλπαξής email:dimkal@upatras.gr
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τακτικό μέλος Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημήτριος Βεργίδης email: vergidis@upatras.gr
Αναπληρωματικό Μέλος Τμ. Φιλοσοφίας Μιχαήλ Παρούσης email: paroussis@upatras.gr
Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τακτικό μέλος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βασίλειος Βουτσινάς

email: vutsinas@upatras.gr,

vutsinas@bma.upatras.gr

Αναπληρωματικό Μέλος - - email: -


Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Μονάδων:

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ
Αναπλ. Προϊσταμένη, κα. Ειρήνη Μαυροειδή
Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης & Διοικητικής Υποστήριξης
Συντονίστρια, κα. Ειρήνη Μαυροειδή, Αναπλ. Προϊσταμένη
Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού
Συντονίστρια, κα Σταματική (Μανίνα) Αγκότη
Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών & Αρχείου (Πρωτόκολλο)
Συντονιστής, κ. Άγγελος Κοτσόκολος
Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης
Συντονιστής, κ. Βασίλης Κατσουλιέρης
Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Έργων
Συντονίστρια, κα Αθανασία (Νάνσυ) Καϊμάκη
Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών Έργων
Συντονίστρια, κα Αναστασία (Νατάσσα) Καπατσούλια
Μονάδα Υποστήριξης-Ανάπτυξης της Έρευνας & Πιστοποίησης Διαδικασιών
Συντονίστρια, κα Σταυρούλα (Σταύρια) Μαθιού
Μονάδα Καινοτομίας - Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Επιχειρηματικότητας (ITTO)
Συντονίστρια, κα Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου