Δείκτες Εξυπηρέτησης

Αρχική σελίδα Διαχείριση ΈργωνΔείκτες Εξυπηρέτησης

A/AΣυναλλαγήΧρόνος διεκπεραίωσης
1.Διεκπεραίωση εντολής χωρίς εκκρεμότητες4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλου
2.Διεκπεραίωση εντολής με αίτημα εσωτερικού δανείου5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλου
3.Διεκπεραίωση εντολής με αίτημα δανείου από Ε.Λ.Κ.Ε5 εργάσιμες ημέρες μετά την συνεδρίαση του 7μελούς
4.Διεκπεραίωση εντολής με εκκρεμότητες α)αξία τιμολογίου>1000 ευρώ β)διαγωνισμός γ)επικυρωμένη φωτοτυπία παραστατικού) 5 εργάσιμες ημέρες μετά την συνεδρίαση του 7μελούς
5.Έκδοση τιμολογίου (επιδότησης, παροχής υπηρεσιών)2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλου
6.Αποδέσμευση ποσού2 εργάσιμες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του 7μελούς
7.Μεταφορά κονδυλίων από πρόγραμμα σε πρόγραμμα2 εργάσιμες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του 7μελούς
8.Διεκπεραίωση της χρηματοδότησης προγράμματος3 εργάσιμες ημέρες από την ημ/νία κατάθεσης του ποσού στο λογ/σμό της Επιτροπής Ερευνών
9.Κατάθεση επιταγής χρηματοδότησης5 εργάσιμες ημέρες από την ημ/νία παραλαβής
10.Έλεγχος - υπογραφής νέου προγράμματος ή τροποποιητική σύμβαση προγράμματος3 εργάσιμες ημέρες
11.Έλεγχος – υπογραφή ετήσιων ή τελικών οικονομικών εκθέσεων10 εργάσιμες ημέρες, μετά την υποβολή όλων των παραστατικών στο πρωτόκολλο
12.Υλοποίηση τροποποιητικής ή διακοπής σύμβασης8 εργάσιμες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του 7μελούς
13.Φωτοτυπίες παραστατικών για την υποβολή οικονομικής έκθεσης έργου5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλου του αιτήματος
14.Βεβαίωση προϋπηρεσίας5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλου
15.Απάντηση αιτημάτων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία1 εβδομάδα από την ημερομηνία πρωτοκόλλου
16.Ενημέρωση των Ε.Υ. για τις αποφάσεις του 7μελούς2 ημέρες μετά τη συνεδρίαση
17.Υλοποίηση των αποφάσεων του 7μελούς5 ημέρες μετά τη συνεδρίαση
18.Ενημέρωση για τις αποφάσεις πολιτικής για την έρευνα5 εργάσιμες ημέρες μετά την συνεδρίαση της ολομέλειας