Παρουσιάσεις-Δράσεις

Αρχική σελίδα Καινοτομία και Μεταφορά ΤεχνογνωσίαςΠαρουσιάσεις-Δράσεις
 • Επιχειρηματικότητα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 26/01/2012

     Καινοτομική Επιχειρηματικότητα ως Αντικείμενο Εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Παιδεία 

 

 • Meet a Successful Leader(i-MSL), Ομιλία Καθηγητή Jan Cornelis, 15/03/2012

Regional, University and Departmental strategies for technology transfer - cases in  biomedical engineering

 

 • Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση "Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας και Βέλτιστες Πρακτικές, 04/04/2012

α) 5ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας & Νέας Επιχειρηματικότητας για   το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

β) Intelen

γ) Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών

δ) 1ο Βραβείο Διαγωνισμού ennovation 2010 - ThinkMedia

 

 • From Technology Transfer to Knowledge Exchange, 19/09/2012 - 21/09/2012, Liege

     Επισυναπτόμενα αρχεία

 

 • 1η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 2012, 08/12/2012-09/12/2012, Αγορά Αργύρη - Πάτρα

       Patras IQ (Patras Innovation Quest)

 

 • Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων: "Παρουσίαση Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ)", 26/01/2013

      Επισυναπτόμενο αρχείο

 

 •  Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων: "Νέες Τεχνολογίες στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και νερών - Μοριακό Κέντρο IWaterFood", 27/02/2013

      Επισυναπτόμενο αρχείο

 

 • Ανοικτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων:"Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Αγροτοβιομηχανικών Δραστηριοτήτων", 29/04/2013

      Επισυναπτόμενο αρχείο

 

 • 3o Forum Ενέργειας, "Πηγές Ενέργειας στην Δυτική Ελλάδα. Δυνατότητες και Προοπτικές, 15/03/2014

      Πρόσκληση

 

 • Συνεργασίες Πανεπιστημίου Πατρών με τον Παραγωγικό Τομέα, 13/04/2014 

      Επισυναπτόμενο αρχείο

      Παρουσίαση Πανεπιστημίου-Επιμελητηρίου

  Παρουσίαση "Καινοτόμος θεραπευτική προσέγγιση για επουλώσεις τραυμάτων/ ελκών/   

  εγκαυμάτων"

  Παρουσίαση "Εργαστηριακή Υποστήριξη Πρωτογενούς Τομέα" 

  Παρουσίαση "Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης & διάθεσης για το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής -

  η περίπτωση της Πελοποννήσου"

 

 • Ημερίδα για την προώθηση της καλλιέργειας και της αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Αχαΐα, 03/05/2014

      Πρόσκληση