Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή

Αρχική σελίδα Υποστήριξη της ΈρευναςΠρόγραμμα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή

Οδηγίες Διαχείρισης Καραθεοδωρή 2013 - Βασική Έρευνα (24/06/2014)

 

Οδηγίες Διαχείρισης Καραθεοδωρή 2013 - Μεταδιδακτορική Έρευνα (24/06/2014)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης σε Ενημερωτική Συνάντηση στις 24/06/2014 (23/06/2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΉ 2013 - Πρόσκληση σε ενημερωτική Συνάντηση στις 16/06/2014 (11/06/2014)

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προγράμματος "Κ. Καραθεοδωρή 2013" μετά τη διαδικασία των ενστάσεων (εκδ.3) (29/04/2014)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (18/04/2014)

Αποτελέσματα Προγράμματος "Κ. Καραθεοδωρή 2013" (εκδ.2) (26/03/2014)

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποιεί από το 1998 το πρόγραμμα "K. Καραθεοδωρή" που απευθύνεται στο ερευνητικό του δυναμικό. Είναι ένας από τους τρόπους ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας. Μετά από 2 χρόνια κατά τα οποία δεν προκηρύχθηκαν υποστροφίες, λόγω των μειωμένων πιστώσεων, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ανακοινώνεται κατά το 2013 η προκήρυξη υποβολής νέων προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων δύο κατηγοριών: (α) βασικής έρευνας με κύρια επωφελούμενους νέους ερευνητές (μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες) και (β) βασικής έρευνας με κύρια επωφελούμενους έμπειρους ερευνητές (μεταδιδάκτορες).

 

Στόχος του Προγράμματος "K. Καραθεοδωρή" είναι η ενίσχυση των μελών ΔΕΠ των χαμηλότερων κυρίως βαθμίδων, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν ερευνητικές τους ιδέες και να ενισχύσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες καθώς και η υποστήριξη νέων ερευνητών αλλά και έμπειρων ερευνητών μετα-διδακτορικού επιπέδου. Επίσης, επιδιώκεται η οικονομική υποστήριξη της βασικής έρευνας σε τομείς που δεν τυγχάνουν ευρύτερης χρηματοδότησης από Εθνικά ή άλλα ερευνητικά προγράμματα. Το πρόγραμμα "K. Καραθεοδωρή" υποστηρίζεται οικονομικά από τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών.

Στην προκήρυξη του 2013, "Πρόγραμμα Καραθεοδωρή-Ερευνητικές Υποτροφίες*" θα χρηματοδοτηθούν το πολύ 18 προτάσεις με συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων, 14 που υποβάλλονται από Λέκτορες και Επίκουρους Καθηγητές του Πανπεπιστημίου Πατρών και 4 από Αναπληρωτές και Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται στα 11000 € το χρόνο, για 3 χρόνια.

Περισσότερα για την προκήρυξη του Προγράμματος "Καραθεοδωρή - Ερευνητικές Υποτροφίες" κατεβάστε το αρχείο Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή" Προκήρυξη 2013


Στην προκήρυξη "Πρόγραμμα Καραθεοδωρή-Μεταδιδάκτορες" του 2013 θα χρηματοδοτηθούν πιλοτικά 6 προτάσεις. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προτάσεων πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τον επωφελούμενο μετα-διδακτορικό ερευνητή. Το ύψος της χρηματοδότησης ανά έργο καθορίζεται στα 25750 € το χρόνο, για 2 χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη αυτών των υποτροφιών θα βρείτε στο αρχείο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή" Προκήρυξη 2013.

 

Για τη δήλωση των κύριων και δευτερευόντων Επιστημονικών Πεδίων των προτάσεων που θα υποβάλλετε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Κατάταξης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων

 

Ως καταληκτική ημερομηνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 22.07.2013.

 

Ο σχετικός ιστότοπος για υποβολή προτάσεων http://karatheodorisubmissions.upatras.gr/, θα τεθεί σε λειτουργία την 01.07.2013.

 


 


Παλαιότερες Προκηρύξεις

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010

Εγκεκριμένα Έργα

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2013

 


Δημοσιότητα Προγράμματος

Κ. Καραθεοδωρή 2008 - Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων (27/02/2013)

 

Κ. Καραθεοδωρή 2009 - Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων (07/10/2014)

  • Αφίσα
  • Πρόγραμμα Ημερίδας & Παρουσιάσεις ανά έργο
  • Παρουσιάσεις (όλες, σε συμπιεσμένη μορφή)
  • Video Ημερίδας (Μέρος Α, Μέρος Β)

 


Αξιολόγηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων


Κ. Καραθεοδωρή  2008 - Έκθεση αποτίμησης έργων (Συν.353/10.06.2013)

Κ. Καραθεοδωρή  2009 - Έκθεση αποτίμησης έργων (Συν.399/10.11.2014)