Προετοιμασία Προτάσεων

Αρχική σελίδα Υποστήριξη της ΈρευναςΠροετοιμασία Προτάσεων

Διεκδίκηση διεθνών ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών έργων

Η Επιτροπή Ερευνών (Ολομέλεια) στην αριθμ. 75/25.4.2007 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις πολλών μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αποφάσισε να ενισχύει την προσπάθεια μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών με ένα χρηματικό ποσόν για την δημιουργία ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προτάσεων. Η οικονομική αυτή ενίσχυση αφορά έξοδα μετάβασης και διαμονής σε συναντήσεις.


Προϋποθέσεις επιχορήγησης

α) Υποβολή αντίστοιχου αιτήματος προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο συνοδευόμενου i) από όλα τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας μετάβασης για την διεκδίκηση του έργου και ii) πλήρη οικονομική ανάλυση της αιτούμενης ενίσχυσης
β) Έγκριση από το Ειδικό Επταμελές Όργανο τμήματος της αιτούμενης οικονομικής ενίσχυσης
γ) Η εγκριθείσα οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την υποβολή προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο του σχετικού απολογισμού (με επιστημονικά και οικονομικά στοιχεία γύρω από το προς υποβολή έργο) της πραγματοποιηθείσας συνάντησης.
δ) Κάθε (υποψήφιος) Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να επιχορηγηθεί με τον παραπάνω τρόπο μέχρι και δύο (2) φορές συνολικά.
ε) Προτεραιότητα θα δίδεται στην οικονομική ενίσχυση συναδέλφων που δεν έχουν δυνατότητα κάλυψης των συγκεκριμένων εξόδων π.χ. αυτών που δεν έχουν εγκεκριμένα, ερευνητικά και άλλα έργα.