Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015

Αρχική σελίδα Υποστήριξη της ΈρευναςΧρηματοδότηση Συνεδρίων 2015

Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 (B’ Φάση) (17/07/2015)

Σε συνέχεια της από 15/06/2015 ανακοίνωσης περί της Β' Φάσης χρηματοδότησης Συνεδρίων για το έτος 2015 και  απόφασης της αρ. 428/17.07.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών,  ανακοινώνονται τα επιχορηγούμενα ποσά για τη Β' Φάση χρηματοδότησης Συνεδρίων για το 2015.

 

Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015 (Β' Φάση)

 


ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από ΕΛΚΕ (έτος 2015 - Β' Φάση) (14/07/2015)

Προς: Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

 

H πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης διοργάνωσης συνεδρίων ή άλλων εκδηλώσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως αύριο 15/07/2015 και ώρα 14:00μμ.

 

 


Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015 - Β' Φάση (15/06/2015)

Πρόσκληση για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών (έτος 2015 - Β' Φάση) (15/06/2015)

 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση τις οποίες οργανώνουν μέλη ΔΕΠ του, με κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το έτος 2015.

 

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια που διοργανώνονται το 2015 και η οποία για τη Β' φάση χρηματοδότησης θα  είναι ανοιχτή από 15.06.2015 έως 15.07.2015.

Αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη περίοδο όπου η σχετική ιστοσελίδα ήταν διαθέσιμη (από 12.02.2015 έως 15.03.2015), μπορούν να υποβληθούν κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, ακόμα και αν αφορούν διοργανώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη. Σημειώνεται, ότι αποκλείονται αιτήματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στην προηγούμενη περίοδο από την  Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/

 

Οι αιτήσεις για συνέδρια κατά την τρέχουσα χρονική περιόδο πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 15 Ιουλίου 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μπορείτε να λάβετε στην κάτωθι Πρόσκληση:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2015 - Β' ΦΑΣΗΑποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 (Α’ Φάση) (30/03/2015)

Σε συνέχεια της από 17/02/2015 ανακοίνωσης περί χρηματοδότησης Συνεδρίων για το έτος 2015 και  απόφασης της αρ. 414/23.03.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών,  ανακοινώνονται τα επιχορηγούμενα ποσά για την Α' Φάση χρηματοδότησης Συνεδρίων για το 2015.

 

Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015 (Α' Φάση)

 

 

Σημείωση: Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην Α΄ Φάση, μπορούν να υποβληθούν κατά τη χρονική περίοδο από 15.06.2015 έως 15.07.2015, όπου η σχετική ιστοσελίδα υποβολής αιτημάτων για τη χρηματοδότηση συνεδρίων θα είναι εκ νέου διαθέσιμη.


Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (17/02/2015)


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών (έτος 2015) (17/02/2015)

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιχορηγεί συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση τις οποίες οργανώνουν μέλη ΔΕΠ του, με κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το έτος 2015.

 

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια που διοργανώνονται το 2015 και η οποία θα  είναι ανοιχτή από 12.02.2015 έως 15.03.2015.

 

Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα μπορούν να υποβληθούν κατά τη χρονική περίοδο από 15.06.2015 έως 15.07.2015, όπου η σχετική ιστοσελίδα θα είναι εκ νέου διαθέσιμη.

 

Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/

 

Οι αιτήσεις για συνέδρια της τρέχουσας χρονικής περιόδου πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μπορείτε να λάβετε στην κάτωθι Πρόσκληση:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2015 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΧρηματοδότηση Συνεδρίων 2015 (12/02/2015)

Πρόσκληση για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών (έτος 2015) (12/02/2015)


Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιχορηγεί συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση τις οποίες οργανώνουν μέλη ΔΕΠ του, με κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το έτος 2015.

 

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια που διοργανώνονται από 01.01-31.07.2015, ενώ για όσα συνέδρια διοργανώνονται από 01.08-31.12.2015 θα υπάρξει νέα πρόσκληση η οποία θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

 

Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/

 

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μπορείτε να λάβετε στην κάτωθι Πρόσκληση:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2015