ΓΓΕΤ (Ε.Υ.Δ.Ε-Ε.Τ.Α.Κ)

Αρχική σελίδα Χρηματοδότηση ΈρευναςΓΓΕΤ (Ε.Υ.Δ.Ε-Ε.Τ.Α.Κ)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

  • Ενισχύει μέσω ανταγωνιστικών Ε & Τ προγραμμάτων, τις ερευνητικές δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε τομείς σημαντικούς για την ελληνική οικονομία
  • Στηρίζει τη μεταφορά και τη διάχυση προηγμένων τεχνολογιών
  • Συμβάλλει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας
  • Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προωθεί τη συνεργασία σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας
  • Ιδρύει ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς σε τομείς υψηλής προτεραιότητας
  • Εποπτεύει και χρηματοδοτεί την πάγια λειτουργία και στηρίζει δυναμικά 19 από τους γνωστότερους και σημαντικότερους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας
  • Προωθεί τη διάδοση των Ε & Τ πληροφοριών, σε εθνική κλίμακα, με τη βοήθεια τεχνολογικής πληροφόρησης.
  • Υποστηρίζει δράσεις ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Υποβολής Δαπανών Έργων "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

Επισυναπτόμενο αρχείο