Ε.Π Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Interreg, Med, SEE)

Αρχική σελίδα Χρηματοδότηση ΈρευναςΕ.Π Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Interreg, Med, SEE)

Χρήσιμα Αρχεία

 


Παρουσιάσεις

 


Χρήσιμες Διευθύνσεις

      

  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

      www.interreg.gr

 

  • INTERREG-IVC

      http://www.interreg4c.net/

 

  • MED Programme - Presage Tool

      https://med.presage-cte.org/ 

 

  • MED Programme

      http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1

 

  • The South East Europe Transnational Cooperation Programme

      http://www.southeast-europe.net/hu/