Μονάδα Ανάπτυξης & Υποστήριξης της Έρευνας και Πιστοποίησης Διαδικασιών

Αρχική σελίδα Χρηματοδότηση ΈρευναςΜονάδα Ανάπτυξης & Υποστήριξης της Έρευνας και Πιστοποίησης Διαδικασιών

Ενημερωτικά Δελτία Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων - 03/07/2015


2ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων - με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ου Ενημερωτικού Δελτίου Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων

1ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Εξειδίκευση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» - Προτάσεις για τoν τομέα της «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης»

Εξειδίκευση ΠΕΠ 2014-2020

Διαβιβαστικό προτάσεων εξειδίκευσης τομεακό ΥΠΟΠΑΙΘ_7328504

Επιστολή_Υποβολής_Προτάσεων_ΕΔΒΜ_1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠ 2014-2020

Οδηγός Τομέα 'ΕΠΕΔΒΜ'_ver2

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ


Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» - Προτάσεις για τoν τομέα της «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης»


Διαβιβαστικό προτάσεων εξειδίκευσης τομεακό ΥΠΟΠΑΙΘ_7328504

Επιστολή_Υποβολής_Προτάσεων_ΕΔΒΜ_1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠ 2014-2020

Οδηγός Τομέα 'ΕΠΕΔΒΜ'_ver2

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ε. Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2014 - 2020


Προτάσεις - Αναζήτηση Συνεργασίας

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships- Προσκλήσεις Ιδρυμάτων και Οργανισμών για συνεργασία με ερευνητές στα πλαίσια του προγράμματος


Applications_MarieSCurie _FC_UL_PT

DL_IF Advertisement

EXPRESSION OF INTEREST MSCA IF Univ Valahia RO

H2020_MSCA_EoI_NuclearEngineering_Slugen

 

Προφίλ αναζήτησης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος 30.3.2015

EEN-EXPRESSION OF INTEREST FORM_30.3.2015

 

προφίλ αναζήτησης εταίρων για την προκήρυξη EE-10-2015 : Consumer engagement for sustainable energy, στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020/30.3.2015

H2020_Hajko


2020 researchers: Train to Move (T2M) a transnational mobility fellowship programme for post doc researchers


 

TrainToMove_unito


Building Energy Efficiency_Απρίλιος 2015/Επιχειρηματική αποστολή στη Νότια Γαλλία

Building Energy Efficiency_Απρίλιος 2015

 

Πρόγραμμα Workshop: "H2020 International Proposal Exercise on Energy Efficiency Calls 2015"/Λονδίνο 18 & 19 Μαρτίου 2015

AGENDA 180315_Workshop_H2020_ENERGY

Nέα προφίλ αναζήτησης συνεργασίας που δημοσιεύτηκαν στη βάση δεδομένων του δικτύου Enterprise Europe Network στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος 4.3.2015

EEN-EXPRESSION OF INTEREST F

Nέα προφίλ αναζήτησης συνεργασίας που δημοσιεύτηκαν στη βάση δεδομένων του δικτύου Enterprise Europe Network στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος 16.2.2015

EEN-EXPRESSION OF INTEREST FORM_16.2.2015


Eκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο των Διεθνών Εκθέσεων Ecobuild και Resource 2015.

Λονδίνο, 4 & 5 Μαρτίου 2015

BE_Ecobuild_announcement_London

BE_Resource_announcement_London

 

 

 


Nέα προφίλ αναζήτησης συνεργασίας που δημοσιεύτηκαν στη βάση δεδομένων του δικτύου Enterprise Europe Network στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Nέα προφίλ αναζήτησης συνεργασίας που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα στη βάση δεδομένων του δικτύου Enterprise Europe Network στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος

EEN-EXPRESSION OF INTEREST FORM


Παρουσίαση των προκηρύξεων & απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση της θεματικής προτεραιότητας του Horizon 2020 “Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και παραγωγή, Βιοτεχνολογία”

Invitation_Athens_08_12_14
Agenda_Athens_08_12_14
Registration_Athens_08_12_14

Αναζήτηση Εταίρων-Horizon 2020: 26/11/2014


Enterprise Europe Network - Partner Opportunity Alert_3/11/2014

 

Αναζήτηση εταίρων προκήρυξη SCC-01-2015 πρόγραμμα "Secure, Clean and Efficient Energy"/Horizon 2020


"Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ"

 

 

 

Συμφωνητικά πρόσκλησης 184 (βάσει της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης "Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ")