Παρουσίαση Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών (2014)

Αρχική σελίδα Προβολή Ερευνητικού ΈργουΠαρουσίαση Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών (2014)

Ετήσιος Απολογισμός 2013


Η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των κυρίων επιτευγμάτων και δεικτών
λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), κατά το 2013.

Ετήσιος Απολογισμός 2013

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο ΠατρώνΗ Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών