Ανακοινώσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΑνακοινώσεις
σελίδα:
1 2 3 4 5

Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2015 (B’ Φάση) (17/07/2015)

Σε συνέχεια της από 15/06/2015 ανακοίνωσης περί της Β' Φάσης χρηματοδότησης Συνεδρίων για το έτος 2015 και  απόφασης της αρ. 428/17.07.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών,  ανακοινώνονται τα επιχορηγούμενα ποσά για τη Β' Φάση χρηματοδότησης Συνεδρίων για το 2015.

 

Χρηματοδότηση Συνεδρίων 2015 (Β' Φάση)


ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από ΕΛΚΕ (έτος 2015 - Β' Φάση) (14/07/2015)

Προς: Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

 

H πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης διοργάνωσης συνεδρίων ή άλλων εκδηλώσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως αύριο 15/07/2015 και ώρα 14:00μμ.

 

 


1ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραμματείας ΕΛΚΕ


1ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραμματείας ΕΛΚΕ


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (18/06/2015)

Προς: Mέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Σε συνέχεια συχνών ερωτημάτων σας αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΔΕΠ οι οποίες εισπράττονται από τους ΕΛΚΕ λόγω της συμμετοχής των ανωτέρω σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 354/03 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την ΠΟΛ 1142/2001 του Υπουργείου Οικονομικών, οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών έχει υποβάλλει το αρ. 22746/12-06-2015 ερώτημα στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών ζητώντας διευκρινήσεις αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.

 

Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, κατόπιν παραλαβής διευκρινήσεων από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

Σχετική Νομοθεσία:

  1. Η αρ. 354/03 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
  2. Η ΠΟΛ 1142/2001 του Υπουργείου Οικονομικών

 


Πρόσκληση για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών (έτος 2015 – Β’ Φάση) (15/06/2015)

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση τις οποίες οργανώνουν μέλη ΔΕΠ του, με κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το έτος 2015.

 

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια που διοργανώνονται το 2015 και η οποία για τη Β' φάση χρηματοδότησης θα  είναι ανοιχτή από 15.06.2015 έως 15.07.2015.

Αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη περίοδο όπου η σχετική ιστοσελίδα ήταν διαθέσιμη (από 12.02.2015 έως 15.03.2015), μπορούν να υποβληθούν κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, ακόμα και αν αφορούν διοργανώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη. Σημειώνεται, ότι αποκλείονται αιτήματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στην προηγούμενη περίοδο από την  Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/

 

Οι αιτήσεις για συνέδρια κατά την τρέχουσα χρονική περιόδο πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 15 Ιουλίου 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μπορείτε να λάβετε στην κάτωθι Πρόσκληση:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2015 - Β' ΦΑΣΗσελίδα:
1 2 3 4 5