Ανακοινώσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΑνακοινώσεις
σελίδα:

Ενημέρωση για την πορεία της πρόσκλησης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (05/12/2010)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΓΓΕΤ πρόκειται να υποβάλει πρόταση με θέμα την  Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Πρόσκληση Α.Π. 14065/24-09-2010.

Μετά την ένταξη της πράξης, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση που θα πληροφορεί τους υποψήφιους ερευνητές για την προκήρυξη της ΓΓΕΤ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στους συνδέσμους:

http://www.edulll.gr/?p=3197 &   http://www.edulll.gr/?p=3216


Ανθρωποώρες και Ωριαίο Κόστος ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (04/12/2010)

274η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 28/7/2010

Επισυνάπτεται κείμενο με τον υπολογισμό για: Ανθρωποώρες και Ωριαίο Κόστος ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών.


ΘΑΛΗΣ - Υποβολή Περιλήψεων στα Αγγλικά (03/12/2010)

Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση, όπως αναρτήθηκε στο blog του Υφυπουργού Παιδείας κου Παναρέτου και αφορά την υποβολή περιλήψεων στα Αγγλικά για το πρόγραμμα ΕΠΕΔΒΜ "ΘΑΛΗΣ".

Διαδικασία για την υποβολή των προτάσεων του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» στα αγγλικά:

Παρακαλούνται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων που έχουν καταθέσει προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος «Θαλής» να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την υποβολή περιλήψεων των προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα:

1. Επικοινωνία από τη Δευτέρα, 26/7/2010 με τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος ώστε να λάβετε ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων.

2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των προτάσεων του Προγράμματος «Θαλής» είναι η παρακάτω:

http://thalis.opengov.gr

3. Κατόπιν της αρχικής εισαγωγής στην πλατφόρμα θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τo αρχικό password και να δημιουργήσετε ένα της επιλογής σας που θα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο username της πρόταση σας.

4. Μετά από αυτή της ενέργεια θα έχετε πρόσβαση στο κεντρικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής όπου καλείστε να εισαγάγετε σε διαφορετικά πεδία, τα στοιχεία της πρότασης σας. Ο τίτλος κάθε πεδίου συνοδεύεται από επεξήγηση του για την ευκολότερη συμπλήρωση των πεδίων.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον ολοκληρωθεί η υποβολή της πρότασης δεν δίνεται δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων της πρότασης παρά μόνο επισκόπησης τους. Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των περιλήψεων στα Αγγλικά είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2010. Θα διευκόλυνε ιδιαίτερα αν οι αναρτήσεις των περιλήψεων γίνονταν πριν τις θερινές

διακοπές ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας υποβολής της περίληψης της πρότασης στην αγγλική γλώσσα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων.


ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Μητρώο Αξιολογητών (02/12/2010)

Ενημέρωση σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις για το Μητρώο Αξιολογητών των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»

Σας ενημερώνουμε ότι για το Μητρώο Αξιολογητών των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» έχουν κατατεθεί 775 εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής (καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης 8/2/2010).

Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έχει ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν εγκαίρως τα απαιτούμενα, για τη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, δικαιολογητικά όσον αφορά την εγκυρότητά τους.

Όσοι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αιτήσεις, δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση ορθότητας των απεσταλμένων δικαιολογητικών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με την κα. Ζαννή Ελένη, τηλ.: 210 9250517, στέλεχος της Μονάδας Α2, ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=&pageID=16&entryID=122&langID=1


Προκήρυξη Καραθεοδωρή 2010 (01/12/2010)

Επισυνάπτεται η νέα προκήρυξη του Προγράμματος Καραθεοδωρή για το 2010. (Απόφαση Ολομέλειας Επιτροπής Ερευνών 91/29.01.2010).

Σχετικός Ιστότοπος (http://karatheodorisubmissions.upatras.gr/)


σελίδα: