Ανακοινώσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΑνακοινώσεις
σελίδα:

Αποτελέσματα Προγράμματος Καραθεοδωρή 2009 (30/11/2010)

Αποτελέσματα του Προγράμματος Καραθεοδωρή για το 2009 (91/29.01.2010 ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών).

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος "Φάση-2 ΕΕΤΣΣΜ", (Corallia) (29/11/2010)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Ημερίδα 12ης Ιανουαρίου 2010

Νέα κατώτατα όρια για τις Δημόσιες Συμβάσεις (28/11/2010)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αριθμό 1177/2009 (φύλλο L314/64/1-12-2009 Επίσημης Εφημερίδας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), από 01/01/2010 το κατώτατο όριο κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού μειώθηκε σε 125.000 €. Τα νέα κατώτατα όρια θα ισχύουν για δύο έτη.

σελίδα: