Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:
1 2 3 4 5

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Βαγενά.


Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Π. Λιανό.


Διακήρυξη


Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου 48 θέσεων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (03/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 430/24-08-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ενός θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου 48 θέσεων, στο πλαίσιο του Έργου «PDF International Research Grant» με τίτλο «Novel insights into the properties and fate of naturally secreted alpha-synuclein», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, για το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια  Γ. Σωτηροπούλου.

Διακήρυξη


Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Σπυριδωνίδη.Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Α. Ράλλη.


Διακήρυξη


σελίδα:
1 2 3 4 5