Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:
1 2 3 4 5

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Χρυσικόπουλο.


ΔιακήρυξηΠρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Σ. Περλεπέ.


Διακήρυξη


Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια μιας (1) επιτραπέζιας ψυχόμενης φυγοκέντρου και γωνιακής κεφαλής με υποδοχείς φυγοκεντρικών σωληνάριων διαφορετικών όγκων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/08/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 429/03-08-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης μιας (1) επιτραπέζιας ψυχόμενης φυγοκέντρου και γωνιακής κεφαλής με υποδοχείς φυγοκεντρικών σωληνάριων διαφορετικών όγκων, στο πλαίσιο του Έργου «PDF International Research Grant» με τίτλο «Novel insights into the properties and fate of naturally secreted alpha-synuclein», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, για το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια  Γ. Σωτηροπούλου.

Διακήρυξη


Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" με τίτλο "Ηλεκτροχημικκή ενίσχυση της αερόβιας - καταλυτικής επεξεργασίας τοξικών ρύπων σε υδατική φάση", με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Κατσαούνη.

Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" με τίτλο "Ετεροδομές που βασίζονται στα κράματα Heusler και παρουσιάζουν κάθετη μαγνητική ανιστροπία σε εφαρμογές", με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ι. Γαλανάκη.

Διακήρυξη

σελίδα:
1 2 3 4 5