Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:
1 2 3 4 5

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" με τίτλο "Επίδραση των οργανικών ρύπων και της ατμοσφαιρικής τους γήρανσης για των αριθμό των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδιών στην Ευρώπη", με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. Πανδή.

Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" με τίτλο "Έρευνα επί ελαιογόνων μικροοργανισμών και ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών διεργασιών", με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Γ. Αγγελή.

Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 425/22-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Γ. Αγγελόπουλο.


Διακήρυξη


Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 427/13-07-15 επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Δ. Πολύζο.


Διακήρυξη


Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 427/13-07-2015 επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά άτομο, για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χρ. Ζαρολιάγκη.

 

Διακήρυξη


σελίδα:
1 2 3 4 5