Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:
3 4 5 6 7

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 423/08-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Αλεξανδρίδη.

Διακήρυξη

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 421/18-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CATERING), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά άτομο, για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χρ. Ζαρολιάγκη.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Φίλτρα), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 423/08-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων (φίλτρα), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή  Μ. Κορνάρο.


Διακήρυξη

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 423/08-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή  Μ. Κορνάρο.


Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικού Προβολής και Δημοσιότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 421/18-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας υλικού προβολής και δημοσιότητας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Αλεξανδρίδη.

Διακήρυξη

Διευκρίνηση

σελίδα:
3 4 5 6 7