Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:
4 5 6 7 8

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή  Λ. Παλίλη.

Διακήρυξη

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/05/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 416/06-04-15 επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Υλικών Άμεσης Ανάλωσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Π. Περλεπέ.

Διακήρυξη

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/05/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 416/06-04-15 επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εργαστηριακού Εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Β. Κωστόπουλο.

Διακήρυξη

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/05/2015)


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 419/04-05-15 επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Π. Λιανό.


Διακήρυξη


Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια θρεπτικών-αντιδραστηρίων-είδη κυτταροκαλλιεργειών και αντισωμάτων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/05/2015)


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 417/20-04-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας θρεπτικών-αντιδραστηρίων-είδη κυτταροκαλλιεργειών και αντισωμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια  Ζ. Λυγερού.

Διακήρυξη


σελίδα:
4 5 6 7 8