Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Μικροσκοπίων και Στερεομικροσκοπίου για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής" με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (14/06/2011)

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Μικροσκοπίων και Στερεομικροσκοπίου για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής" με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη


Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Θερμικών Κυκλοποιητών για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής" με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (14/06/2011)

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "Θερμικών Κυκλοποιητών για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής" με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη


Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Πάγιου Εργαστηριακού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής" με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (14/06/2011)

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "Πάγιου Εργαστηριακού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής" με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη


Παροχή διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο "Προμήθεια Απεικονιστή Βιοφωταύγειας/Βιοφθορισμού για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών" με α.Δ 2/2011

Παροχή διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο "Προμήθεια Απεικονιστή Βιοφωταύγειας/Βιοφθορισμού για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών" με αριθμό Διακήρυξης 2/2011

Κείμενο Διευκρινήσεων


Παροχή διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο "Προμήθεια Κυτταρομετρητή Ροής για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών", με αριθμό Διακήρυξης 3/2011

Παροχή διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο "Προμήθεια Κυτταρομετρητή Ροής για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών", με αριθμό Διακήρυξης 3/2011

Κείμενο Διευκρινήσεων


σελίδα: