Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:

Πρόχειρος Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών για το Έργο "European Forest Fire Monitoring using Information Systems (EFFMIS) - INTERREG IVC PROGRAMME" (23/05/2011)

Πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας, τη συλλογή και αξιολόγηση καλών πρακτικών και την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης, στα πλαίσια του έργου «European Forest Fire Monitoring using Information Systems (EFFMIS) - INTERREG IVC PROGRAMME».

Διακήρυξη


Ανοικτός Διαγωνισμός για το Έργο "Προμήθεια Κυτταρομετρητή Ροής για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών" (17/05/2011)

Ανοικτός Διαγωνισμός γαι το Έργο "Προμήθεια Κυτταρομετρητή Ροής για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Διακήρυξη 3/2011)

Διακήρυξη


Ανοικτός Διαγωνισμός για το Έργο "Προμήθεια Απεικονιστή Βιοφωταύγειας / Βιοφθορισμού για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών" (17/05/2011)

Ανοικτός Διαγωνισμός για το Έργο "Προμήθεια Απεικονιστή Βιοφωταύγειας/Βιοφθορισμού για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης Αναπνευστικού του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Διακήρυξη 2/2011)

Διακήρυξη


Ανοικτός Διαγωνισμός για το Έργο "Παροχή Τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης" (17/05/2011)

Ανοικτός Διαγωνισμός για το Έργο "Παροχή Τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης" (Διακήρυξη 1/2011)

Διακήρυξη


Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Συσκευής χαρακτηρισμού κολλοειδών ιδιοτήτων (μέγεθος σωματιδίων, ζ-δυναμικό) νανοσωματιδίων" με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (11/04/2011)

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Συσκευής χαρακτηρισμού κολλοειδών ιδιοτήτων (μέγεθος σωματιδίων, ζ-δυναμικό) νανοσωματιδίων» με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη


σελίδα: