Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Εντύπων και Γραφικής Ύλης - Αναλωσίμων" για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (04/04/2011)

Στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους προκηρύσεται Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Εντύπων και Γραφικής Ύλης - Αναλωσίμων" για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

 Διακήρυξη


Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Επίπλων Εργαστηρίου και Γραφείου για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (04/04/2011)

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Επίπλων Εργαστηρίου και Γραφείου για το Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή


Β) Παροχή διευκρίνισης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης" με αριθμό Διακήρυξης 1/2010 (14/03/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παροχή διευκρίνισης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης" με αριθμό Διακήρυξης 1/2010

 


Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών στο Πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο " Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης " Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (02/03/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών στο Πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο " Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης " Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"

 Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο

 


Α) Παροχή διευκρινήσεων για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης" με αριθμό Διακήρυξης 1/2010 (28/02/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παροχή διευκρινήσεων για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για το Έργο "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης" με αριθμό Διακήρυξης 1/2010

 


σελίδα: