Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:

Παράταση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης" (01/02/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παράταση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Παράταση Διακήρυξης


Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης" (16/12/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διακήρυξη (pdf)

Παράρτημα ΙΙΙ-Πίνακες Συμμόρφωσης


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Υδραυλικού Ομοιώματος Μονάδας Υδροληψίας Θαλασσίου Υδατος" (02/11/2010)

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια " Υδραυλικού Ομοιώματος Μονάδας Υδροληψίας Θαλασσίου Υδατος" για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Πλακών Αγκύρωσης και Μηχανισμών Αρθρώσεων από Xάλυβα"(20/10/2010)


Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Πλακών Αγκύρωσης και Μηχανισμών Αρθρώσεων από Xάλυβα" για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστηρίου Κατασκευών, Πτέρυγα Β’.Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Εργαστηρίου Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Εργαστηρίου Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.


σελίδα: