Πρόσφατες Προσκλήσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΠρόσφατες Προσκλήσεις
σελίδα:
1 2 3 4 5

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» προϋπολογισμού 60εκ. ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη και τον οδηγό εφαρμογής: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6914

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 01/09/2011 στα αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής η οποία έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/

Επίσης, στον σύνδεσμο της Μονάδας "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ε.Λ.Κ.Ε: http://epeaek.upatras.gr/index/program/2/52

μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικότερα για την δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ".

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κ. Τομαρά Βασιλική, στο e-mail:

vtomara@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 66 35.

 


Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Γαλλία "VRIκα 2011"

Το πρόγραμμα VRIκα! είναι ένα πρόγραμμα υποτροφιών ύψους 10.000€ οι οποίες χρηματοδοτούνται από κοινού από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και αρχικά από επιχειρήσεις ή Ιδρύματα. Πρόσφατα το πρόγραμμα συνεργάζεται και με Ανώτερες Γαλλικές Σχολές, οι οποίες προσφέρουν έκπτωση στα δίδακτρα τους. Προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές καθώς και Ευρωπαίους φοιτητές, εκτός Γάλλων, που έχουν ολοκληρώσει το σχολείο και τις σπουδές  τους στην Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους (Mεταπτυχιακό MSc, MBA ή Μάστερ εξειδίκευσης) στη Γαλλία.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει κατά προτεραιότητα κύκλους σπουδών που αφορούν στους τομείς της μηχανολογίας, των οικονομικών, της πληροφορικής ή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας, της νομικής και της αρχιτεκτονικής, χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται άλλες επιστήμες.

Η αριστεία είναι το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής στα πλαίσια του προγράμματος VRIκα!

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15 Μαΐου 2011 στην ιστοσελίδα: http://www.vrika.org/


Τροποποίηση Προκήρυξης & Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σας ενημερώνουμε πως τροποποιήθηκε το κείμενο της προκήρυξης και του οδηγού εφαρμογής της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

Στον σύνδεσμο της Μονάδας "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ε.Λ.Κ.Ε:

http://epeaek.upatras.gr/index/program/2/49

μπορείτε να βρείτε τα τροποποιημένα αρχεία καθώς και να ενημερώνεστε αναλυτικά για την δράση "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ".


Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών». 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη και τον οδηγό εφαρμογής: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6683  

Επίσης, στον σύνδεσμο της Μονάδας "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ε.Λ.Κ.Ε:

http://epeaek.upatras.gr/index/program/2/49 μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικότερα για την δράση "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ".

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στην κ. Τομαρά Βασιλική, στο e-mail: vtomara@upatras.gr και στο τηλέφωνο 2610 - 99 66 35.


Περίληψη της Πρόσκλησης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ:  http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6673

έχει αναρτηθεί η περίληψη της πρόσκλησης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Βασικός στόχος της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση Mεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονής έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 - 36 μήνες.

Η υποβολή της περιληπτικής μορφής της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα, έως και την 20/11/2010 στις 24:00.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

http://postdoc-ypepth.opengov.gr/register

 Η προκήρυξη στα αγγλικά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

http://ypepth.opengov.gr/panaretos/wp-content/uploads/2010/10/Postdoctoral-funding-in-Greece_Final_English-06oc101.pdf


σελίδα:
1 2 3 4 5